The Great Reset uitgelegd! LiberBits 21 dec. 2021

Gebruikersavatar
noumoe
Site Admin
Site Admin
Berichten: 1777
Lid geworden op: 22 nov 2020 15:27
Contacteer:

The Great Reset uitgelegd! LiberBits 21 dec. 2021

Bericht door noumoe »

https://www.bestebank.org/the-great-reset

The Great Reset uitgelegd!
LiberBits
21 dec. 2021

Samenvatting: dit artikel bespreekt the great reset agenda vanuit verschillende invalshoeken en biedt uitleg op basis van feiten. Helaas, het is geen onzin. De voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, heeft de rode lijntjes netjes in zijn gelijknamige boek uitgezet. Nee, het is geen complottheorie. Nederland is betrokken in de uitvoering van deze agenda. Recent gepubliceerde Tweede Kamer stukken tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Het WEF (World Economic Forum) en het IMF (Internationaal Monetary Fund) pleiten voor een wereldwijde Great Reset. Deze hervormingsagenda voor de wereldwijde economie wordt gesteund door een financieel-economische eliteclub die jaarlijks in het Zwitserse Davos vergadert. Deze agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. De Great Reset zal ook over een monetair component beschikken: de inzet van digitaal centralebankgeld (CBDC´s). Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. De burgerij zal dan ook verdwijnen: you will own nothing and be happy.

We raden elke lezer dan ook aan om deze pagina te bewaren in de leeslijst aangezien er vele leerzame documentaires en videogesprekken zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten. Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme, centralisatie versus decentralisatie.

Het startpunt, de pandemie biedt een unieke kans…..
De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-21 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie.

WAKE UP!
You (and your descendants to come) are being conned. pic.twitter.com/x5SwlunxS4

— Wake Up From COVID (@wakeupfromcovid) May 11, 2021

Tegen deze collectivistische agenda waarbij macht steeds meer wordt gecentraliseerd ten nadele van de individuele burger biedt Bitcoin hoop. Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit de mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten waaronder Jeff Booth. Zijn bekende boek, The Price of Tomorrow, over onder meer het inflatie en deflatie debat, is een must read voor het begrijpen van de mentale spagaat waarin het systeem nu verkeerd. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Dit op basis van nieuwe aankomende technologieën (vierde industriële revolutie) die in tandem met bitcoin juist kunnen zorgen voor de financiële emancipatie van de mensheid. Dit zal een positieve bottom up great reset inhouden en geen negatieve top down great reset. Hieronder kun je Jeff Booth aan het woord zien over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen.

Na deze inleiding, laten we eens de Great Reset in het kader van agenda 2030 bespreken.

Introductie tot de Great Reset
De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort.

world economic forum
Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen.

Waar gaat The Great Reset over?
the great reset
Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie in 2020. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De pandemie is voor de wereldleiders een unieke historische kans om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt. De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

WEF 2030 goals great reset
Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:

https://youtu.be/LQ3Q-CDoXlQ

Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving.
Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie.

Klaus Schwab heeft zelf al een boek geschreven over deze sociaal-economische hervorming van de wereldorde genaamd: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

https://youtu.be/VHRkkeecg7c

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?
the great reset
Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak aangeduid met een Big Reset agenda.

Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme?

Een CBDC – het sleutelcomponent!
Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centrale bankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Vandaar, de meeste centrale banken, de IMF en de BIS hebben de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan, terwijl China al het meest vergevorderd is met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De CBDC’s zullen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door de IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP).

Lees hier het volledige artikel:
https://www.bestebank.org/the-great-reset
Plaats reactie

Terug naar “WEF”